logo

logoWYMAGANIA EGZAMINACYJNE

loga

KONTAKT

Piotr Witkowski
tel. 608 728 982
piotrwitkowski59@gmail.com

SSW RONDO na Facebooku
IMAFPL na Facebooku


SKLEP BOKKEN - akcesoria do sztuk walki
Autorski skrypt "Taktyka i techniki interwencji" uzyskać można po wcześniejszym zapytaniu e-mail.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z tymi technikami z racji wykonywanego zawodu zapoznawałem się od początku lat 80-tych. Techniki wybrane z różnych sztuk walki w postaci chwytów transportowych i obezwładniania obwarowane przepisami prawnymi, przeznaczone do stosowania jako środki przymusu bezpośredniego muszą być stosowane w ograniczonym zakresie tak, aby skutkiem było wymuszenie prawnie wydanych poleceń a nie wywoływało uszczerbku na zdrowiu osoby, wobec której się je stosuje. Używanie ich w obronie własnej i przy odpieraniu zamachów na chronione osoby i mienie nie powinno przekroczyć granic obrony koniecznej.

Techniki Interwencji Do technik interwencji zaliczyć należy również techniki zakładania kajdanek, współdziałanie z partnerem a z chwilą wprowadzenia Ustawy o Policji w 1990 roku i Ustawy o Ochronie Osób i Mienia w 1997 roku również posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu Tonfa.

W 1998 roku odbyłem specjalistyczny kurs dla instruktorów z zakresu technik interwencji i posługiwania się pałką Tonfa. Oprócz sztuk walki, jakie uprawiałem w tym czasie równolegle uczestniczyłem również w kursie Combat Ju Jitsu organizowanym przez Polski Związek Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych I.P. "System" oraz w stażu Bojowego Systemu Walki Kontaktowej "Combat 56" Arkadiusza Kupsa, które miały również pozytywny wpływ na kształtowanie skuteczności technik interwencji. W 1999 roku zostałem powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy na członka Komisji Egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia, w której to komisji wielokrotnie zasiadałem.

Techniki Interwencji Posiadane uprawnienia i umiejętności pozwoliły mi na prowadzenie zajęć z członkami różnych organizacji. Były kursy prowadzone za pośrednictwem Klubu Karate dla Pracowników Ochrony BS Kruszwica, BGŻ Inowrocław i Straży Miejskiej w Inowrocławiu. Szkoliłem kursantów Studium Ochrony i Usług Detektywistycznych "Absolwent" oraz Studium Ochrony "Perfect" w Bydgoszczy, prowadziłem szkolenia dla Agencji Ochrony Mienia "Togo" w Inowrocławiu, byłem instruktorem i wykładowcą ESSOiB "Cobra", a także dla uczniów "Elitarnej Szkoły Służb Ochrony Delta" we Włocławku, Koninie, Grudziądzu a obecnie w Bydgoszczy i Inowrocławiu.

Prowadzenie zajęć z technik interwencji daje mi wiele satysfakcji. Świadomość, że przekazana wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane przez uczestników zajęć w praktyce jest mobilizująca - skuteczność nauki w dużym stopniu zależy od ich osobistego zaangażowania, późniejszego podczytywania i doskonalenia nabytych umiejętności.

Techniki Interwencji Techniki Interwencji